Üst bar özel içeriği

1963 yılında Paris’ te doğdu. İlkokulu Ankara Özel Ayşeabla İlkokulunda, ortaokul ve lise birinci sınıfı Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde okudu, liseyi İstanbul Fenerbahçe Lisesinde bitirdi. 2 sene Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1987′ de derece ile bitirdi. 1988′ de Avrupa Topluluğu’nun Ekonomik Yapısı alanında Yüksek Lisansını, 1994′ de Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını tamamladı. 2012’ de Siyasal Hayat ve Kurumlar Temel Alanında Üniversite Doçenti oldu. 2017 de Uluslararası İlişkiler Profesörü oldu.

1987′ de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Şefi, 1988′ de İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi,  1990′ da İ.Ü. Avrupa Topluluğu Programı Başkan Yardımcısı ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Genel Sekreteri, 1993 de İ.Ü. Uluslararası Üniversiter  İlişkiler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı,  Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, 1994 -1995′ de Gümrük Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığı Başdanışmanı, 1998 – 2003 arası Rekabet Kurumu Eğitim Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Müdür Vekili görevlerinde bulundu.  Bu görevi sırasında Cenevre ve Paris’te DTÖ ve OECD Rekabet ve Ticaret Komiteleri toplantılarına katıldı, Rekabet Kurumu uzmanları için Bruges Avrupa Koleji ve Londra City Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile AB Rekabet Hukuku ve Politikası ile Sanayi İktisadı eğitim programları organize etti. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli illerdeki Barolar ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte birçok şehirde Avukatlar, Sanayici ve İş Adamları için Rekabet Hukuku ve Politikası sertifikalı eğitim programları düzenledi. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı – TİKA ile birlikte Moğolistan’ dan Makedonya’ya kadar 15 Avrasya ülkesinin üst düzey ekonomi bürokratları ile Rekabet Kurumları başkan ve yöneticileri için 1 er haftalık “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Kuralları”  sertifikalı eğitim programlarını gerçekleştirdi. Bruges Avrupa Koleji ve TİKA eğitimleri ülkemizin faaliyetleri olarak OECD’ nin yıllık faaliyet raporlarında yer aldı.

Akademik olarak 1988 de İ.Ü. Araştırma Görevlisi, 1993’te İ.Ü. Öğretim Görevlisi,1998 de İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. ve 2003 yılında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2003-2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM) Müdürlüğü ile SBE Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programı Başkanlığı, Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevlerini sürdürdü. ABD New York FORDHAM Üniversitesi-Kadir Has Üniversitesi müşterek Executive MBA Programı’nın Türkiye eş-koordinatörlüğünü yaptı. 2010-2011 döneminde GAÜ – Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Siyaset Bilimi-Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca 2011-2018 yılları arasında AUC – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  Mütevelli Heyet Üyesi,  Kıbrıs ADA Havayolları Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul AREL Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, İİBF ERASMUS Koordinatörü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ARELUSAM Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AB’ nin kendi Üniversitesi olan ve Avrupa Komisyonu’ na Eurokrat yetiştiren Bruges Avrupa Koleji  (College of Europe) ile birlikte Türkiye’ de ve Kıbrıs’ da kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik AB sertifikalı eğitim programları düzenlemektedir.

2018 yılı başında KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’ ne REKTÖR olarak atanmıştır. KAÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini de sürdürmüştür. 2019 yılı sonunda İstanbul Arel Üniversitesi İİBF İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümündeki görevine geri dönmüştür. Halen İstanbul Arel Üniversitesi Senato Üyesi, Rektörlük Uluslararası Ofis Direktörü ve ERASMUS Kurum Koordinatörü ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programları Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Marmara Üniversitesi AB Enstitüsünde AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Yeditepe Üniversitesi İktisat Bölümü ve SBE MBA Programında dört sene AB Rekabet Hukuku ve Uluslararası Ticaret dersleri verdi. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yedi sene lisans ve yüksek lisans düzeyinde;   Siyasi Tarih, 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi, Bölgesel Sorunlar,  Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri, Küreselleşme ve AB Rekabet Hukuku ve Politikası derslerini.    Spor Hukuku Yüksek Lisans Programında Avrupa Hukukunun Kaynakları ve AB Rekabet Hukuku. Dış Ticaret Bölümünde ön lisans düzeyinde AB ve Gümrük Birliği derslerini verdi. Girne Amerikan Üniversitesinde lisans seviyesinde Political Sociology, Study of Modern Nationalism ve Global Security, US Foreign Policy, Political Parties, Intoduction to Political Sciences ve EU Studies, Yüksek Lisans düzeyinde Advanced IR Theories, State&Democracy in the Modern World ve Advanced Diplomatic History ve Graduation Project derslerini verdi. Halen,  İstanbul Arel Üniversitesinde Türkçe ve İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünde lisans seviyesinde:Theories of International Relations, Comparative Political Ideologies, Regional Studies,   International Current Issues, Political Parties, Identity Politcs, State and Society in Europe, Foreign Policy Analysis,  EU Law,  Avrupa Bütünleşme Kuramları ve Türkiye-AB İlişkileri, International Trade and Organisations, International Trade Law, Turkish Political Life, Comparative Politcs, EU and Turkey-EU Relations, Kamu Diplomasisi, Türk Siyasal Hayatı, Araştırma Yöntemleri, Türkiye İdare Tarihi, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Türkiye İktisat Tarihi, Uluslararası Ekonomi Politik, Çatışma ve Barış Çalışmaları, Siyasal Antropoloji derslerini; Yüksek Lisans seviyesinde Uluslararası İlişkiler Master Programında Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Güncel Sorunlar, Türk Dış Politikası ve Avrupa Çalışmaları dersini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Master Programında ise Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve AB’ ye Yönetsel Uyum dersini vermektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında ise; Dünya Siyasetinde Çin, ABD ve Rusya Federasyonu Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi ve 21. Yüzyılda Dünya Siyasi Tarihi derslerini vermektedir. Ayrıca;  MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi ) bünyesindeki Hava, Kara ve Deniz Harp Enstitülerinde, ATASEREN ve KARSU – Karagah Subaylığı Eğitimi kapsamında;( Eski Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki SAREN – Stratejik Araştırmalar Enstitüsü -, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi, Kara Harp Akademisi ve Komutanlık Kurmay Sınıfı – KOMKARSU ).  Uluslararası Örgütler ve Güvenlik Stratejileri. Avrupa Güvenlik Sorunları, Küreselleşme, Kıbrıs Sorunu, Ege Sorunu, Orta-Doğu, Strateji ve Güvenlik, Bölgesel Askeri Gelişmeler ve Analiz, Uluslararası Terörizm, BM, AB ve Türkiye – AB İlişkileri ve NATO derslerini.  Hava Harp Okulu Komutanlığı Askeri ve Sosyal Bilimler Bölümünde Askeri Strateji ve Uluslararası Güvenlik ile Uluslararası İlişkilere Giriş derslerini.  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SBE ( Sosyal Bilimler Enstitüsü ) bünyesindeki AB Yüksek Lisans Programında Avrupa Kimliği ve Kültürü dersini vermektedir. AB finansmanıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanlığında Polonya Ticaret Odaları Birliği – Macaristan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği – Kadir Has Üniversitesi ve İKV’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen İSO-AB OKULU” Projesinde Proje Partneri görev yapmış ve AB Kurumları ile Rekabet ve Devlet Yardımları derslerini vermiştir. 2006 yılında AB’nin finanse ettiği ve UNDP’ nin uyguladığı “Azerbaycan Gümrük Hizmetlerinin Modernleştirilmesi Projesi”nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak çalışmıştır. AB konusunda çok sayıda eğitim semineri ve toplantı düzenlemiştir.

1989 da NATO Kurumsal Araştırma Bursu ( Brüksel ), 1996 da BAB (Batı Avrupa Birliği ) Güvenlik Etütleri Enstitüsü Araştırma Bursu ( Paris ), 1999 da AB Jean Monnet Araştırma Burslarını ( Londra ) kazanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türk – Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, DMW- Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı, TÜRDER – Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanı ve REVAK – Rekabet Vakfı Kurucusu ve Başkanıdır. TÖF – Tüketici Örgütleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi,  İstanbul AB Çalışmaları Merkezi Derneği Başkan Vekili, TAV / Türkiye – Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,  Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı. Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi ve Akademik Konsey Başkanıdır. Yeşilköy Rotary Kulübü 2009-2010 Dönem Başkanı,  Rotary 2420. Bölge Guvernör Yardımcısı ile AB ve Meslek Hizmetleri Ana Komite Başkanlıkları yapmıştır.  LİBAD-Liberal Avrupa Derneği Başkan Yardımcısı.  İGİAD –  İstanbul Girişimci İşadamları Derneği ve MAGİF – Marmara Genç İşadamları Federasyonu ile Rekabet Derneği İstanbul Şubesi, Kaçakla Mücadele Derneği ve Türkiye – AB Derneği İstanbul Şubesi’nin Genel Sekreterlikleri görevini yürütmüştür. Deniz Kültürü Derneği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı, Tüketiciler Derneği Divan ve Onur Kurulları Başkanlığı ile AB ve Rekabet Komisyonu Başkanı.  LDG-Liberal Demokrasi Grubu Başkanı, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Kıbrıs – Türk Kültür Derneği Genel Merkez Divan Kurulu Başkanı ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, İSTÇEF – İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu 1. Başkanı, Avrupa Kültür Derneği kurucusu ve Denetleme Kurulu Başkanı.  TODGEP – Toplumsal Değişim ve Gelişim Platformu Derneği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı, Beyoğlu Belediyesi Ekonomik Araştırmalar Kurulu Başkanı ve Büyükçekmece Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü 3. Bölge Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Düşünce Kurulu Başkanı.  Büyükçekmece Çevre – Kültür ve Turizm Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi.  EGD – Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Temsilcisi, GÜÇSİAD – Güçlü Sanayici ve İşadamları Derneği Kıbrıs Şube Başkanı, Rekabet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Akademisi (TÖKAKADEMİ) Danışma Kurulu Başkanı gibi birçok STK’ nın yöneticiliğini yapmaktadır.

 

Sayfa başına kaydırma butonu.