Üst bar özel içeriği

Turizmde ilerlemenin yolu: Eğitimli personel

Tzl Suıtes Apart Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tüzel ile turizm sektöründe ilerleme ve gelişim hakkında konuştuk.

Nitelikli personeller, birim maliyetlerini düşürüp hizmet kalitesini arttırarak işletmeye maksimum düzeyde gelir ve katkı sağlarlar.

Pandemide en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Sektörün gelir anlamında zor zamanlar geçirdiği dönemde lüks segmentte çalışan kalifiye otel personelleri ,vizyoner yöneticiler sayesinde bu dönemi eğitimlerle geçirdiler ve maddi anlamda çok fazla kayıp yaşamadılar fakat daha küçük işletmelerde ise durum tam bir felaket ile sonuçlandı. Küçük işletmeler ve maksimum gelir odaklı işletmeciler bu kriz dönemini maksimum gelir anlayışı yüzünden kendi lehlerine çeviremediler, sektör nitelikli eleman açısından kan kaybetti. Kalifiye turizm personelleri lüks segmentte çalışmakta yada sektöre küsüp farklı işlerde çalışmaktadır. Günümüzde maalesef turizm eğitimi almış lise ve üniversite mezunuçok az personel bulunmaktadır.

Turizm sektörünün akademiye yatırım yapması ve akademisyenler yetiştirmesi gereklidir. Üniversitelerin eğitim kalitelerini artırması ve turizm işletmeleriyle ortak bir çalışma kurulu kurup öğrencilerin bu işletmelerde Okulda edindikleri bilgi birikimlerini pratiğe yansıtmaları ve tecrübe kazanmaları gelişimleri için çok önem arz etmektedir. Teoride edilen bilginin pratiğe dönüşmesindeki süreç ne kadar doğru olursa gelecekte turizm sektörü nitelikli personel açısından zenginleşecek buna bağlı olarak hizmet kalitesi artacak ve icra edilenhizmetin değeri de artmış olacaktır. Yukarıda bahsettiğim konu ne yazık ki günümüzde ciddi anlamda yapılmamaktadır. Bu konu öğretmenler ve öğrenciler tarafından yabancı dil eğitimi gibi önemliliği atlanan konuların başında yer almaktadır ve sonucunda maalesef her yıl onlarca turizm mezunu sektörde tutunamayıp farklı iş kollarında çalışma hayatlarını tercih etmektedir. Neden turizm mezunları farklı iş kollarını tercih etmekte veya sektöre küsüp farklı iş

kollarına kaymakta sorusu sorulduğunda ağırlıklı olarak ; çalışma koşulları ve ücret (maaş) yer almaktadır. Turizm sektöründe çalışma koşulları özellikle operasyonda bulunan personel açısından bayram ,tatiller ve vardiya ile çalışma zorunluluğundan diğer iş kollarına nazaran dezavantaj arz etmektedir.Maalesef turizm sektörü tüm dünyada dış faktörlerden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğinden hem turizm yatırımcısını hemde personel açısından iş kaybı vs sebeplerden güvensizlik oluşturmaktadır. Böylesine en ufak bir sorundan etkilenen bir sektör olmasına rağmen turizm, ülkenin cari açığının kapanmasında ve döviz girdisi sağlanmasında hayati bir öneme sahiptir. Devlet, yatırımlarını turizme yoğunlaştırmalı ve teşviklerini artırmalıdır. Yatırımcının daha fazla yanında yer alıp KDV vb. bir çok konuda yardımlarını artırması gereklidir.Günümüzde turizme destek, sektörün sahip olduğu öneme karşılık gelmemektedir.

Turizm sektöründe nitelikli personel yetişmesi için ;Turizm yatırımcısının da üzerine sorumluluklar düşmektedir.Yatırımcı eğer gelirlerini arttırmak istiyorsa bunu ancak nitelikli personellerle sağlayabilir ve bunun bilincinde olan işletmeler gelirlerini diğer turizm işletmelerine kıyasla birkaç kat daha fazla gelir elde etmektedir. Nitelikli eleman yetiştirmek, eğitim kurumlarının görevi olduğu kadar yatırımcının da görevidir. İşletmelerin eğitime önem vermesi günü kurtarma modundan çıkıp insana yatırım yapması ve iş eğitimi ile birlikte kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanların zayıf yönlerini de geliştirmesi gereklidir. Bu eğitimleri veren eğitim kurumları var, onlardan destek alınabilir. Eğitim sonlarında personellere sertifika verilmektedir. Kurumsal firmalar hali hazırda bu eğitimlerden çalışan personellerini faydalandırmakta ve geri dönüşlerini almaktadır. Her işletme çalışma kadrosunu yeterli sayıda tutmalı ,çalışma koşullarını kolaylaştırmalı, maaş skalasını artırmalı, yeniliklere açık olup günümüz şartlarına ayak uydurulmalıdır. Günümüzde işletmelerin şikayetlerinin başında nitelikli personel yetersizliği, kalifiye çalışan

bulamama gibi sorunlar yer almaktadır .Bunun başlıca sebebi maalesef personele verilen ücret miktarlarıdır. Buna bağlı olarak iki sorun meydana gelmektedir: ilki niteliksiz turizm çalışanı, yani daha önce turizm eğitimi almamış ve tecrübesi olmayan personel ile çalışmak; ikincisi ise sürekli sirkülasyon yaşanmasıdır, yani sadık personel kazanamamaktır. Bu sorunlar doğrudan işletmelerin verdiği hizmet kalitesine yansımakta bu da işletmenin internetteki yorumlarını ve imajını olumsuz etkilediği için doğrudan satışları düşürmektedir. Satışların artması için öncelikle misafir memnuniyeti gerekmektedir ,sonrasında gelirler yükselebilir. Bunu da donanımlı personellerle gerçekleştirebiliriz.Hizmet sektörü olduğu için kullanılan ürünler ne kadar kaliteli olursa olsun bu ürünleri misafire sunan insandır. Bunun için eğitimli kalifiye turizm profesyonellerine sahip olunmalıdır. Toparlarsak ; hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler başarılı bir performans ve sürdürülebilir gelişmeye ulaşabilmek açısından meslek eğitimi görmüş ,nitelikli ve mesleğini seven çalışanlara gerek duymaktadır.Nitelikli çalışanların dalga etkisi vardır. Sadece istihdam edilen otelin değil, ülkenin imajını da doğrudan etkiler.Tesisten memnun ayrılan bir kişi aynı zaman da ülkeden de memnun ayrılmış olur.Bununla birlikte memnun ayrılan bir kişinin çevresine ve internet ortamında yapacağı olumlu yorumlarla çok büyük maliyetlere mal olabilecek reklamı, cebimizden bir kuruş çıkmadan sağlamış oluruz.Düşük fiyatlara sattığınız ürün için müşteri nitelik aramayabilir fakat önemli olan kişi sayısı değil sattığınız fiyattır.Ucuz ülke imajından dolayı tercih edilmekten en kısa sürede kurtulmalıyız bunu nitelikli personellerle başarabiliriz.Ülkemizdeki değerli tesislerimizi ve kaynaklarımızı değerinden pazarlamayı hedefleyip bunu mümkün olan en kısa sürede başarmalıyız.

Sayfa başına kaydırma butonu.