Üst bar özel içeriği

2030 iklim hedefleri planlandı

Nihai amacın küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak olduğu ve Türkiye’nin 10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla resmi olarak taraf olduğu Paris Anlaşması, küresel bazda emisyonları en kısa sürede tepe noktasına ulaştırarak yüzyıl ortasında net sıfır olunmasını hedefliyor.

Paris Anlaşması’nın ve uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşılmasının merkezinde yer alan Ulusal Katkı Beyanları (NDC’ler), her ülkenin kendi koşullarına göre ve gönüllü olarak belirlediği ulusal emisyonları azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çabalarını somutlaştıran bildirimleri kapsıyor.

İklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye’nin hem sera gazı emisyonu azaltımı alanında hem de iklim değişikliğine uyum kapsamında Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2023-2030) ile İklim Değişikliği Azaltım Eylem Planı (2023-2030) olmak üzere iki ayrı eylem planı hazırladığını belirtti.

Birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki eylem planının, kapsadıkları sektörler ve iklim değişikliğine ilişkin yaklaşım anlamında önemli farklılıklar içerdiğini bildiren Hasar, ortak noktalarının ise iklim değişikliği ile mücadelede kilit ve öncelikli hedefler belirlenmesi olduğunu vurguladı.

İklim Değişikliği Azaltım Eylem Planı’nın temel amacının, güncellenen Ulusal Katkı Beyanı ile belirlenen, 2030 yılına kadar olağan senaryoya göre yüzde 41 sera gazı emisyonu azaltım hedefine ulaşmak ve Türkiye’yi iklim değişikliğine daha dirençli hale getirmek olduğunu kaydeden Hasar, planın iklim değişikliğine yönelik hedeflere ulaşmak adına belirlenen dönem içerisinde enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, tarım, atık, arazi kullanımı ve ormancılık olmak üzere 7 sektörde sera gazı emisyonunun azaltımına ilişkin bir yol haritası olduğuna işaret etti.

Sayfa başına kaydırma butonu.