Üst bar özel içeriği

2023 yılında Türkiye Turizmde dünyayı örnek almalı

Turizm fırsatları ve zorlukları:
Turizm bize çok şey verir. Vizyonumuzu genişletir ve dünyayı başkalarının gözünden görerek
ülkemizle gurur duymamızı sağlar.

Destinasyon tanıtımından destinasyon yönetimine:
Bazı temel destinasyonlarımız turizmin sunabileceği fırsatlardan ve sosyo ekonomik
destekten faydalanırken yüksek potansiyeli olan bazı bölgelerimiz ise neredeyse hiç
faydalanamıyor. Turist akışını yönetmek ve turizmin sunacağı fırsatlardan yararlanmak
istiyorsak şimdi harekete geçmeliyiz. Hedefi tanıtmak yerine, onu yönetmeye ve geliştirmeye
başlamanın zamanı geldi.

Amaca ulaşmanın aracı olarak turizm:
Bu vizyon, Türkiye’yi geleceğe dönük, yaşanabilir, sevimli ve değerli bir destinasyon haline
getirmeyi amaçlamaktadır.
Turizmi her Türk vatandaşının 2030 yılına kadar turizmden faydalanması için refahımızı
etkileyen sosyal sorunların ve zorlukların çözümüne katkıda bulunan bir faktör olarak
görüyoruz.

En önemli başlıklar şunlardır:
Türk kimliğini geliştirmek,
Yaşanabilirliği artırmak,
Sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek,
İstihdam fırsatları yaratmak,

Odak noktamız ortak çıkarlardır.
Tüm paydaşların, yani turistlerin, yerel halkın ve işletmelerin çıkarları bu temalarda
birleştirildi. Türkiye’yi geleceğe hazır bir destinasyon haline getirmek için, bu grupların ortak
çıkarlarına katkı sağlayan faaliyetler yürütmeliyiz. Yerel halkın çıkarları daha önce turizmin
gelişiminde ve turizm politikalarında arka planda kalmıştı ve bu nedenle artık öncelik
verilmeyi hak ediyor.
Hedefimiz 2030 yılına kadar her Türk vatandaşının turizmden faydalanmasıdır.

BEŞ STRATEJİK ESAS

Turizm, kamu yararına ve Türkiye’nin ortak refahına katkı sağlayan ve sosyal problemleri
çözmenin bir yoludur.
Bu ilgiye hizmet etmek ve yaşanabilir, değerli bir destinasyon geliştirmek için 2030’a doğru
giderken önemli olan bir dizi stratejik önceliği formüle etmeliyiz.

1) Avantajları ve dezavantajları dengelemek: Tüm Türk vatandaşları için ziyaretlerin
faydalarını aktif olarak iyileştirmeli ve bu faydalar için farkındalık yaratmalıyız. Artan ziyaretlerin dezavantajlarını aktif ve gözle görülür bir şekilde sınırlamak da önemlidir.
2) Türkiye’nin tüm bölgeleri cazip: Türkiye’nin bazı bölgelerine ve mümkünse yılın
farklı zamanlarına turist çekmek istiyoruz. Bu nedenle mevcut destinasyonları
iyileştirmek ve bilinmeyen alanları spot ışığına koymak için yeni cazibe merkezleri
geliştirmek gereklidir.
3) Erişilebilirlik: Hava, karayolu, denizyolu ve demiryolu trafiğinde bütünleşmiş vir
yaklaşıma ihtiyacımız var. Turistler ve bölge sakinleri ilk kilometreden son kilometreye
kadar ulaşıma rahat erişebilmeli.
4) Sürdürülebilirilik bir zorunluluktur: İklim hedeflerimiz nedeniyle ve tüm Türkiye
halkı için daha dinamik bir yaşam alanı sağlamak için, daha sürdürülebilir olmak,
hammaddeleri dönüşümlü olarak işlemek, kirlilik ve israfı önlemek, CO2
emisyonlarını en aza indirmek turizm sektörünün sorumluluğudur.
5) Konuksever bir endüstri: Misafirperverlik çekici destinasyonların önemli bir
yönüdür. En uygun konukseverlik deneyimini gerçekleştirmek için sektörün imajına,
profesyonelliğine ve çekiciliğine yatırım yapmamız gerekir. İşverenler yeni çalışanları
eğitmek ve onlarla etkileşim kurmak için yeni yollar geliştirmek zorunda kalacak ve
daha iyi kariyer imkanları sunmak zorunda kalacaklar.

BAŞARI İÇİN ÜÇ KOŞUL

A. Bir politika önceliği olarak turizm: Turizm bir politika önceliği olmalıdır. Sektörler
arası bir turizm anlaşmasına ihtiyacımız var, yani turizm ekonomisindeki tüm
oyuncuların perspektifi genişletmek için harekete geçmesi gerekecek. Hükümetler
için de açık bir rol vardır. Zorlukların karmaşıklığı ve büyüklüğü politika alanlarının
birbiriyle ilişki kurmasını gerektirir.
B. Ortak eylem ve yatırım gündemi: Alan geliştirme, inovasyon, ortaklıklar ve
politikalara yatırım yapmamız gerekiyor.Bu belirli projelerle bağlantılı kamu-özel
sektör yatırımlarını gerektirir. Ayrıca ulusal hükümetin, belediyelerin, girişimcilerin
birlikte yürüteceği ve destekleyeceği bir eylem ve yatırım gündemi gerektirir.
C. Ulusal veri ittifakı: Güncel, eksiksiz ve yeni verilere ihtiyaç vardır. Turizm için
bağımsız ve şeffaf bir veri ittifakı geliştirmemiz gerekiyor. Bu veri tabanını, hem
bölgesel hem de ulusal düzeyde mevcut veri ve bilgileri paylaşmak için kullanabiliriz.
Ek araştırma yoluyla eksik verileri toplayabiliriz.
Ayrıca her şey dahil sistemi kaldırılmalı ya da kısıtlanmalı ki turistlerin tesislerden dışarı
çıkması sağlanmalıdır. Çünkü turizm sektörü sadece otellerden ve acentalardan ibaret olarak
görülemez. Bir çok yan sektör de turizm sayesinde ayakta durmaktadır. Bu sistemi ülkemiz
yeterince tanıtmamızı ve ziyaretçilerden yeterli ekonomik verimi almamızı engelliyor.
Her şey dahil sistemin bir diğer dezavantajı da turistleri otel içinde gereksiz tüketime teşvik
etmesi ve çok ciddi boyutlarda israfa yol açmasıdır.

Turizm sektörü, herkesin çok daha büyük bir dünyanın
parçası olduğumuzun farkına varmasını sağlamaktadır.

Sayfa başına kaydırma butonu.